1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูศรีวรลักษณ์ยุคใหม่ ใครๆก็รัก”

   วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรลักษณ์ ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูศรีวรลักษณ์ยุคใหม่ ใครๆก็รัก” แด่ครูทุกท่านที่เสียสละ "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์" ขอขอบพระคุณ วิทยากร ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ดร.พรกมล นุ่มหอม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

"ครู" มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต โดย คำว่า "คุรุ" และภาษาบาลี คำว่า "ครุ" , "คุรุ" หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูศรีวรลักษณ์ยุคใหม่ ใครๆก็รัก”
โรงเรียนศรีวรลักษณ์