1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

การแข่งขันวาดภาพระบายสี วันมาฆบูชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • รางวัลชนะเลิศ - เด็กหญิง สุพิชชา ทวีบุตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 - เด็กหญิง วีร์สุดา ด้วงทอง
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 - เด็กหญิง สุพรรษา ขุนพิลึก

การเรียนการสอน

เพิ่มเติม การเรียนการสอน