1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

   วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ทางโรงเรียนศรีวรลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567" มีการแสดงของนักเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และของขวัญให้นักเรียนช่วยเหลืองานโรงเรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
โรงเรียนศรีวรลักษณ์

find us