1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

วันสุนทรภู่

   วันที่ 26 มิถุนายน ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้น "สุนทรภู่" กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้นิพนธ์วรรณคดีไทยหลายเรื่องทั้ง พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน สุภาษิตสอนหญิง ซึ่งไทยยกเป็นยอดกวี และกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ มีการแสดงของนักเรียน

วันสุนทรภู่
โรงเรียนศรีวรลักษณ์