1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   วันที่ 26 มิถุนายน ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (World Drug Day) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดต่อร่างกาย และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนศรีวรลักษณ์