จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

Save Smart Social การใช้โซเชียลอย่างฉลาด ปลอดภัย

   วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท เยเนอรัลแคร์ จำกัด จัดกิจกรรม "Save Smart Social การใช้โซเชียลอย่างฉลาด ปลอดภัย" ระดับชั้น ป.4-ป.5 ณ ลานชงโค โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ในเรื่องของข้อดี ข้อเสีย อันตรายต่อร่างกาย และภัยจากสื่อโซเซียล พร้อมเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และแจกสมุด ขนมให้กับนักเรียนทุกคน

Save Smart Social การใช้โซเชียลอย่างฉลาด ปลอดภัย
โรงเรียนศรีวรลักษณ์

   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณ บริษัท เยเนอรัลแคร์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย