จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564

pm66 01

   วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทางโรงเรียนศรีวรลักษณ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแสดงผลงาน นักเรียน ระดับอนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1-5 และครู ของปีการศึกษา 2566 ณ ลานชงโค โรงเรียนศรีวรลักษณ์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนศรีวรลักษณ์