จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2566

dcyg 01

   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนศรีวรลักษณ์

พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์

find us