จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

ผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนฯ ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2565

   การสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ

อ่านรู้เรื่อง (คะแนนเต็ม)

 1. ด.ญ.พรไพรินทร์ สุริยะแก่นทราย
 2. ด.ญ.อารดา เอื้องปาน
 3. ด.ช.จิรานุวัฒน์ วงษ์นตร
 4. ด.ช. ประจักษ์ บัวสำลี

อ่านออกเสียง (คะแนนเต็ม)

 1. ด.ญ.พรไพรินทร์  สุริยะแก่นทราย
 2. ด.ญ. อารดา เอื้องปาน
 3. ด.ช.วีระเชษฐ์  แต้มครบุรี
 4. ด.ญ.พรนับพัน สิงห์หาร
 5. ด.ช. ชยางกูร ภิญโญเมมากุล
 6. ด.ช. ร้ตนพล ประยูร
 7. ด.ช.ณัฐกฤต เมฆอุดม
 8. ด.ช.คุณภัทร มณเฑียรรัตน์
 9. ด.ช. สุทธิพงษ์ จาจุมปา
 10. ด.ญ.ณัฐพัชร์ ทรงประดิษฐ์
 11. ด.ญ.นันทัชพร ยมนา

ผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศรีวรลักษณ์