1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย

โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คัดเลือกโรงเรียนศรีวรลักษณ์ ร่วมโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเรียนรู้และยกระดับทักษะดิจิตอล

  • เพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียง
  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาต่อยอดศักยภาพสู่การประยุกต์ใช้ทักษะโค้ดดิ้งในชีวิตประจำวันของเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา