จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

กิจกรรม "ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี" ปีการศึกษา 2566

   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้จัดกิจกรรม "ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี" ปีการศึกษา 2566 เข้าฐานผจญภัย ล้ม ลุก คลุก คลาน!!!

กิจกรรม "ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี" ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนศรีวรลักษณ์