จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

ครูศรีวรลักษณ์ยุคใหม่ ใครๆ ก็รัก

    นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรลักษณ์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูศรีวรลักษณ์ยุคใหม่ ใครๆ ก็รัก” สนุกกับกิจกรรม โดยท่านวิทยากร ดร.มณกาญจน์ ทองใย และ ดร.พรกมล นุ่มหอม

แด่ครูทุกท่านที่เสียสละ

"ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

"ครู" มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต โดย คำว่า "คุรุ" และภาษาบาลี คำว่า "ครุ" , "คุรุ" หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ครูศรีวรลักษณ์ยุคใหม่ ใครๆ ก็รัก
โรงเรียนศรีวรลักษณ์

ขอขอบพระคุณวิทยากรมา ณ ที่นี้