จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

   วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรลักษณ์ เปิดงานวันเด็ก ปี 2567 โดยนางสาวสุดารัตน์ สุขนาค ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567
โรงเรียนศรีวรลักษณ์

ขอขอบพระคุณ

 • คุณณัฐนนท์ จูพัฒนกุล ร้านชัยเจริญศิลป์ ตำบลท่ามะเขือ สนับสนุน ขนมเลย์ 5 บาท 2 ลัง (288 ซอง), กระเป๋าใส่ของ 10 ใบ, สมุดวาดเขียน 444 เล่ม
 • ร้านหมูทอง สนับสนุน สีไม้ จำนวน 3 โหล
 • คุณวิไลรัตน์ ปิตุยะ และครอบครัว สนับสนุน รถจักรยาน 1 คัน สกูตเตอร์ 2 คัน
 • คุณวชิระ และคุณวันวิสาข์ ฤทธิ์เสือ สนับสนุน รถจักรยาน 1 คัน
 • ร้านไพศาลเภสัช (เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์) สนับสนุน รถจักรยาน 1 คัน
 • คุณมยุรา ทองโชติ ผู้ปกครอง ด.ญ.เนอินทิรา ทองโชติ สนับสนุน ขนมเต้าฮวย
 • คณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าพ่อจอมทอง มอบเงินสด 3,000 บาท
 • คุณกมลพันธ์ ครูฤทัยวรรณ กรเวช มอบเงินสด 2,000 บาท
 • สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ (พว.) จำกัด มอบเงิน 2,000 บาท
 • คุณจันทรา มานิตย์ (ป้าทรา ไก่ทอด) มอบ จักรยาน 2 คัน
 • คุณลัดดา มานิตย์ (พี่โอ๋) มอบ ตุ๊กตาตัวใหญ่ 4 ตัว
 • บริษัทอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) จำกัด มอบของขวัญ
 • บริษัท จับจ่าย คอเปอร์เรชั่น จำกัด มอบ ชุดต่อวิทยาศาสตร์ 10 ชุด
 • ร้านโชคชัยอนันต์เซ็นเตอร์ โดย คุณสมชัย เริงรุ่งเรือง มอบ เสื้อ 17 ตัว ของขวัญ 8 กล่อง ขนม 3 โหล
 • คุณขนิษฐา ศรีนารอด เเละครอบครัว ผู้ปกครอง น้องโอม ดู.ช.ภูริ ศรีนารอด สนับสนุน Cup cake 200 อัน
 • หจก.ธมลชัย บิวดิ้ง (คุณอนันต์ชัย ชูจำปา) สนับสนุน รถจักรยาน 1 คัน
 • บริษัทพิษณุโลก โกลด์มิลค์จำกัด สนับสนุน รถจักรยาน 1 คัน