จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วย AI และแบบฝึกหัดเสริม (ทางเลือก)

   วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วย AI และแบบฝึกหัดเสริม (ทางเลือก)" โดยวิทยากร อาจารย์ภีมวัฒน์ ธรรมใจ นักวิชาการคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ Nanmeebooks House สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วย AI และแบบฝึกหัดเสริม (ทางเลือก)
โรงเรียนศรีวรลักษณ์