1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

แนะแนวการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รองผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ได้มาทำการแนะแนวการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเนียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนศรีวรารักษ์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

    วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 ท่านศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สิบเอกมงคล ศรนวล และคณะนิเทศฯ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการสอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวรลักษณ์

หน้า 1 จาก 4

กิจกรรมและผลงาน

เพิ่มเติม กิจกรรมและผลงาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์