1483 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

    วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 ท่านศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สิบเอกมงคล ศรนวล และคณะนิเทศฯ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการสอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวรลักษณ์

กิจกรรมและผลงาน

เพิ่มเติม กิจกรรมและผลงาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์