จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ประธานและตัวแทนสภานักเรียน มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ในนาม คณะครู นักเรียน เเละผู้ปกครอง โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ให้กับ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอขอบคุณที่ดูแล นักเรียนและครูเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 🙏🏻