โรงเรียนศรีวรลักษณ์

ที่อยู่: 1483 ตำบล สลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์: 055 771 206