เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้จัดกิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอให้ทุกก้าว เป็นก้าวที่ก้าวหน้า ลูกๆ ทุกคน คือความภูมิใจของ พ่อครู-แม่ครู ขอให้ลูกศรีวร ทุกคนประสพความสำเร็จ เติบโต เป็นคนดีของสังคม ของประเทศต่อไป

 • gcg-01.jpg
 • gcg-02.jpg
 • gcg-03.jpg
 • gcg-04.jpg
 • gcg-05.jpg
 • gcg-06.jpg
 • gcg-07.jpg
 • gcg-08.jpg
 • gcg-09.jpg
 • gcg-10.jpg
 • gcg-11.jpg
 • gcg-12.jpg
 • gcg-13.jpg
 • gcg-14.jpg
 • gcg-15.jpg
 • gcg-16.jpg
 • gcg-17.jpg
 • gcg-18.jpg
 • gcg-19.jpg
 • gcg-20.jpg
 • gcg-21.jpg
 • gcg-22.jpg
 • gcg-23.jpg
 • gcg-24.jpg
 • gcg-25.jpg
 • gcg-26.jpg
 • gcg-27.jpg
 • gcg-28.jpg
 • gcg-29.jpg
 • gcg-30.jpg
 • gcg-31.jpg
 • gcg-32.jpg
 • gcg-33.jpg
 • gcg-34.jpg
 • gcg-35.jpg
 • gcg-36.jpg
 • gcg-37.jpg
 • gcg-38.jpg
 • gcg-39.jpg
 • gcg-40.jpg
 • gcg-41.jpg
 • gcg-42.jpg
 • gcg-43.jpg
 • gcg-44.jpg
 • gcg-45.jpg
 • gcg-46.jpg
 • gcg-47.jpg
 • gcg-48.jpg
 • gcg-49.jpg
 • gcg-50.jpg
 • gcg-51.jpg
 • gcg-52.jpg
 • gcg-53.jpg
 • gcg-54.jpg
 • gcg-55.jpg
 • gcg-56.jpg
 • gcg-57.jpg
 • gcg-58.jpg
 • gcg-59.jpg
 • gcg-60.jpg
 • gcg-61.jpg
 • gcg-62.jpg
 • gcg-63.jpg
 • gcg-64.jpg
 • gcg-65.jpg
 • gcg-66.jpg
 • gcg-67.jpg
 • gcg-68.jpg
 • gcg-69.jpg
 • gcg-70.jpg
 • gcg-71.jpg
 • gcg-72.jpg
 • gcg-73.jpg
 • gcg-74.jpg
 • gcg-75.jpg
 • gcg-76.jpg
 • gcg-77.jpg
 • gcg-78.jpg
 • gcg-79.jpg
 • gcg-80.jpg
 • gcg-81.jpg
 • gcg-82.jpg
 • gcg-83.jpg
 • gcg-84.jpg
 • gcg-85.jpg
 • gcg-86.jpg
 • gcg-87.jpg
 • gcg-88.jpg
 • gcg-89.jpg
 • gcg-90.jpg
 • gcg-91.jpg
 • gcg-92.jpg
 • gcg-93.jpg
 • gcg-94.jpg
 • gcg-95.jpg
 • gcg-96.jpg
 • gcg-97.jpg
 • gcg-98.jpg
 • gcg-99.jpg