สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ลูกๆ หลานๆ ที่รักและห่วงใยกันนะคะ น้องๆ หนูที่เปลี่ยนใจ ประสงค์ฉีดวัคซีน โควิด19 แจ้งได้ที่ Line กลุ่มห้องเรียนได้เลยนะคะ ปิดเทอมแล้ว ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ เด็กๆ

 • vbi-01.jpg
 • vbi-02.jpg
 • vbi-03.jpg
 • vbi-04.jpg
 • vbi-05.jpg
 • vbi-06.jpg
 • vbi-07.jpg
 • vbi-08.jpg
 • vbi-09.jpg
 • vbi-10.jpg
 • vbi-11.jpg
 • vbi-12.jpg
 • vbi-13.jpg
 • vbi-14.jpg
 • vbi-15.jpg
 • vbi-16.jpg
 • vbi-17.jpg
 • vbi-18.jpg
 • vbi-19.jpg
 • vbi-20.jpg
 • vbi-21.jpg
 • vbi-22.jpg
 • vbi-23.jpg
 • vbi-24.jpg
 • vbi-25.jpg
 • vbi-26.jpg
 • vbi-27.jpg
 • vbi-28.jpg
 • vbi-29.jpg
 • vbi-30.jpg
 • vbi-31.jpg
 • vbi-32.jpg
 • vbi-33.jpg
 • vbi-34.jpg
 • vbi-35.jpg
 • vbi-36.jpg
 • vbi-37.jpg
 • vbi-38.jpg
 • vbi-39.jpg
 • vbi-40.jpg
 • vbi-41.jpg
 • vbi-42.jpg
 • vbi-43.jpg
 • vbi-44.jpg
 • vbi-45.jpg
 • vbi-46.jpg
 • vbi-47.jpg
 • vbi-48.jpg
 • vbi-49.jpg
 • vbi-50.jpg
 • vbi-51.jpg
 • vbi-52.jpg
 • vbi-53.jpg
 • vbi-54.jpg
 • vbi-55.jpg
 • vbi-56.jpg
 • vbi-57.jpg