จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ประธานและตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนศรีวรลักษณ์ มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ในนามคณะครู นักเรียน เเละผู้ปกครองของโรงเรียนศรีวรลักษณ์  ให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอขอบคุณที่ดูแล นักเรียนและครูเป็นอย่างดีมาโดยตลอด