จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ทางโรงเรียนศรีวรลักษณ์ ร่วมถวายเงินและยารักษาโรค แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวรรธ์ ฉายอภิรักษ์ เป็นประธาน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมภายในพิธีฯ ณ วัดเขาสว่างธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีวรลักษณ์